Zvárame spolu

Spoločnosť Nirotech sa vyznačuje dlhoročnými skúsenosťami a vysokými štandardmi kvality. Ako špecializovaný zmluvný výrobca výrobkov z nehrdzavejúcej ocele ponúka spoločnosť Nirotech širokú škálu výrobných procesov, ako je rtrieskové a beztrieskové obrábanie, procesy tepelného delenia, zváranie a povrchovú úpravu. Spoločnosť prikladá veľký význam úzkej spolupráci so zákazníkmi a dodávateľmi s cieľom vyvinúť a implementovať individuálne riešenia. Spoločnosť Nirotech sa pritom spolieha na moderné technológie a kontinuálne vzdelávanie svojich zamestnancov. Vďaka certifikácii podľa noriem EN ISO 3834-3, EN1090-2 a ISO9001:2015, ako aj vysokej úrovni environmentálneho povedomia, spoločnosť Nirotech preukazuje aj zodpovednosť za kvalitu, ochranu životného prostredia a udržateľnosť.

O nás

Spoločnosť Nirotech je spoľahlivým partnerom pri výrobe, mechanickom spracovaní a povrchovej úprave nehrdzavejúcej ocele. Sme zmluvná výrobná spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami a sme hrdí na to, že môžeme dodávať zákazníkom vo všetkých oblastiach priemyslu. Naši partneri oceňujú našu kvalitu, spoľahlivosť a flexibilitu. Ponúkame riešenia na mieru pre strojárstvo a podporujeme našich zákazníkov od výroby plechov až po montáž podzostáv a kompletných zariadení.

Misia

Naším poslaním v spoločnosti Nirotech je poskytovať zákazníkom riešenia šité na mieru, ktoré spĺňajú ich požiadavky a očakávania vďaka našej vášni pre nehrdzavejúcu oceľ a nášmu záväzku voči kvalite a službám. Úzko spolupracujeme s našimi zákazníkmi, aby sme pochopili ich individuálne potreby a úspešne ich podporili našimi dlhoročnými skúsenosťami a odbornými znalosťami v oblasti spracovania plechu, zváraných konštrukcií, oceľových konštrukcií, strojárstva a mnohých ďalších oblastí.

Vízia

Naša vízia byť prvou voľbou v odvetví nehrdzavejúcej ocele prostredníctvom neustálych investícií do našich ľudí, zručností a technológií a odlíšenie sa od konkurencie vďaka nášmu neochvejnému zameraniu na kvalitu a služby nám umožňuje čeliť výzvam požiadaviek zákazníkov. Naším cieľom je byť spoľahlivým a dôveryhodným partnerom pre našich zákazníkov a podporovať ich úspech prostredníctvom našej vášne pre nehrdzavejúcu oceľ a našej angažovanosti k skvelým výkonom.

Hodnoty

Kvalita

Kladieme najvyšší dôraz na kvalitu našich výrobkov a služieb, aby sme splnili a prekročili očakávania a požiadavky našich zákazníkov.

Integrita

Vždy konáme čestne, otvorene a transparentne a dodržiavame etické a morálne normy.

Inovácie

Neustále hľadáme nové spôsoby zlepšovania našich zručností a technológií, aby sme našim zákazníkom ponúkali vždy tie najlepšie riešenia.

Spolupráca

Úzko spolupracujeme s našimi zákazníkmi a partnermi s cieľom dosiahnuť spoločný úspech a vybudovať dlhodobé vzťahy založené na dôvere.

Zodpovednosť

Preberáme zodpovednosť za svoje konania a rozhodnutia a prispievame k blahu našich zamestnancov, zákazníkov, partnerov a životného prostredia.

História

2019

Aby sme splnili požiadavky našich zákazníkov a mohli efektívne vyrábať naše výrobky, rozhodli sme sa investovať do nového lôžkového frézovacieho stroja. Vďaka najnovším technológiám a vysokokvalitným strojom môžeme nielen zlepšiť kvalitu našich výrobkov, ale aj skrátiť čas výroby a zabezpečiť rýchlejšie dodanie. Sme presvedčení, že táto investícia nám umožní naďalej úspešne pôsobiť na trhu a ponúkať našim zákazníkom tie najlepšie možné riešenia.

2018

Aby sme v budúcnosti dokázali uspokojiť rastúce požiadavky a uspokojili rastúci dopyt po našich výrobkoch, rozhodli sme sa rozšíriť naše výrobné priestory o ďalšie dve haly. Týmto krokom vytvárame nielen dodatočnú kapacitu, ale aj základ pre efektívnu a modernú výrobu, ktorá spĺňa najvyššie štandardy kvality a zároveň flexibilne reaguje na individuálne želania našich zákazníkov.

2017

Po založení dcérskej spoločnosti KUAG a úspešnom etablovaní sa na trhu je teraz spoločnosť Nirotech riadená ako nezávislá spoločnosť a môže čerpať zo skúseností a odborných znalostí materskej spoločnosti, aby mohla naďalej ponúkať vysokokvalitné výrobky a služby v oblasti spracovania kovov.

2011

Výstavba linky na morenie a otryskávanie sklenenými guličkami predstavuje významnú investíciu do výrobnej technológie, ktorá nám umožní zvýšiť kvalitu a spoľahlivosť našich výrobkov a zároveň zvýšiť efektívnosť a produktivitu našich výrobných procesov.

2009

Prístavbou ďalšej haly k výrobným priestorom môžeme zvýšiť naše kapacity a ponúknuť našim zákazníkom ešte širší sortiment vysokokvalitných výrobkov a služieb. Vďaka ďalším priestorom môžeme zaviesť aj nové výrobné technológie a procesy, aby sme vyrábali ešte efektívnejšie a konkurencieschopnejšie. Sme hrdí na to, že našim zákazníkom vždy ponúkame čo najlepšiu kvalitu a flexibilitu, a tešíme sa na ďalšie rozšírenie našej ponuky služieb prostredníctvom rozšírenia našich výrobných priestorov.

2004

Certifikácia podľa normy EN ISO9001 pre náš systém riadenia kvality potvrdzuje náš záväzok ustavičného zlepšovania a spokojnosti zákazníkov a takisto našu schopnosť spoľahlivo a efektívne dodávať výrobky a služby pri dodržiavaní prísnych noriem a postupov kvality a pravidelnými internými auditmi a skúškami, aby sme zabezpečili, že náš systém riadenia kvality je vždy aktuálny a spĺňa požiadavky našich zákazníkov a trhu.

2001

Diverzifikáciou svojej činnosti založila spoločnosť KUAG novú dcérsku spoločnosť, ktorá sa špecializuje na výrobu a distribúciu vysokokvalitných kovových dielov. Spoločnosť Nirotech je výsledkom tohto strategického rozhodnutia a je riadená ako nezávislá dcérska spoločnosť v rámci skupiny KUAG. So silným zameraním na kvalitu, inovácie a orientáciu na zákazníka sa spoločnosť Nirotech snaží etablovať ako popredný dodávateľ v tomto odvetví a dosiahnuť udržateľný rast.

2000

V rámci strategickej expanzie a zabezpečenia dlhodobej konkurencieschopnosti sa rakúska skupina KUAG rozhodla prevziať 50 % podiel v spoločnosti a tak vstúpiť do úzkeho partnerstva. Výsledkom tohto spojenectva je výstavba novej výrobnej haly, ktorá rozšíri kapacitu spoločnosti a zvýši efektivitu výroby.

1996

Slovenský zmluvný výrobca, ktorý je dodávateľom vysokokvalitných vaní z nehrdzavejúcej ocele pre skupinu spoločností KUAG, upútal pozornosť vďaka vynikajúcim výsledkom a vysokej kvalite svojich výrobkov. Spolupráca s týmto dodávateľom pomohla zvýšiť efektívnosť výroby a konkurencieschopnosť spoločnosti a je dôkazom úspešnej realizácie našej stratégie zameranej na dlhodobé a dôveryhodné obchodné vzťahy s našimi partnermi.