Odvetvia

Uhoľný a oceliarsky priemysel
Ťažký priemysel
Kovopriemysel

Železiarsky a oceliarsky priemysel
Strojárstvo
Automobilový priemysel

Priemysel spotrebného tovaru
Ľahký priemysel

Potravinársky priemysel
Textilný priemysel

Chemický priemysel

Priemysel minerálnych olejov
Farmaceutický priemysel
Papierenský priemysel
Priemysel umelých hmôt
Sklársky priemysel
Cementárenský priemysel

Recyklačný a odpadový priemysel

Skúsenosti

Kryty, výfukové systémy, výroba zariadení, výroba podzostáv, bazény, výroba nádrží, spracovanie plechov, tlakové nádoby, tlakové potrubia, sústružené diely, filtre, filtračné systémy, dopravné pásy, dopravníkovú techniku, frézované diely, púzdra, rámy, kapoty, kotly, skladovacie nádrže, strojárstvo, montáž, doskové výmenníky tepla, presné diely, výroba prototypov, výroba rámov, potrubia, potrubné systémy, valčekové dopravníky, miešadlá, rozvodné skrine, skrutky, zvárané nerezové konštrukcie, separátory, silá, výrobky na mieru, výroba nádrží, lieviky, výroba vákuových nádrží, vozíky, vane, výmenníky tepla, valce, hriadele