Ochrana údajov

Stav: 05.04.2022

NIROTECH s.r.o.
Pod Kastiel’om 1376
95 135 Ve’lke Zaluzie
Slovensko

Spoločnosť Nirotech, s. r. o., využíva svoje webové stránky na zabezpečenie komunikácie so svojimi zákazníkmi. Prostredníctvom webovej stránky poskytuje prevádzkovateľ základné informácie o svojej činnosti.

Cookies

Spoločnosť Nirotech, s. r. o., používa na tejto webovej stránke takzvané cookies. Sú to malé textové informácie, ktoré sa pomocou internetového prehliadača ukladajú vo vašom koncovom zariadení. Cookies nespôsobujú žiadnu škodu. Súbory cookie nám umožňujú zrýchliť navigáciu na našich webových stránkach, prispôsobiť ich vašim potrebám a záujmom a zabrániť zneužitiu služieb. Len čo sa opäť pripojíte na našu webovú stránku, náš server môže takto identifikovať vaše koncové zariadenie, aby ste sa nemuseli napríklad pri každej návšteve našej webovej stránky znovu prihlasovať.

Prevádzkovateľ webovej stránky používa takzvané súbory session-cookies, ktoré sa po zatvorení webového prehliadača vymažú, pretože obsahujú len informácie, ktoré boli potrebné na jednu návštevu webovej stránky. Okrem súborov session-cookies používame aj takzvané trvalé súbory cookies. Ktoré umožňujú v rámci služby udržiavať a ponúkať vám vaše osobné nastavenia alebo reklamy počas dlhšieho obdobia (v závislosti od danej služby). Trvalé súbory cookie sa automaticky vymažú po uplynutí vopred stanoveného času, ktorý sa môže líšiť v závislosti od súboru cookie. Súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať v bezpečnostných nastaveniach prehliadača.

Nastavenia prehliadača môžete nakonfigurovať podľa svojich želaní a tiež odmietnuť prijímanie súborov cookie. Radi by sme vás však upozornili, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie webovej stránky.

Naším záujmom v súvislosti s týmito súbormi cookie v zmysle čl.6 ods. 1 písm. f Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov je oprávnený záujem z našej strany na zlepšení našej ponuky a našej celkovej webovej prezentácie.

Na našich webových stránkach používame nástroje na sledovanie správania používateľov na našich webových stránkach, aby sme lepšie pochopili a ďalej rozvíjali naše ponuky s ohľadom na zákazníka.

Na tento účel sme na všetky naše webové stránky nainštalovali takzvaný „cookie plugin”, pomocou ktorého nám môžete udeliť súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov) alebo ho, samozrejme, odmietnuť. Toto rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť kliknutím na súhlas so súbormi cookie (v okne prehliadača vľavo dole).

Google Analytics a Google Search Console

Táto webová lokalita používa službu Google Analytics a službu Google Search Console. Prostredníctvom týchto služieb nezhromažďujeme vaše osobné údaje. Tieto služby používame na analýzu návštevnosti tejto webovej lokality. Tieto služby poskytuje spoločnosť Google Inc. (“Google”). Služba Google Analytics používa aj súbory cookie, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú túto stránku. Informácie o vašom používaní našej webovej lokality, ktoré generuje súbor cookie, sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. ktiváciou anonymizácie IP však spoločnosť Google vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore vopred skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti.

Spoločnosť Google bude v našom mene používať tieto informácie na vyhodnocovanie vášho používania našich webových lokalít, zostavovanie správ o aktivitách na webových lokalitách a poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa aktivít na webových lokalitách a používania internetu. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nezlučuje s inými údajmi spoločnosti Google.

Zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním našej webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) spoločnosti Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť aj stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod týmto odkazom na deaktiváciu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

So spoločnosťou Google sme uzavreli aj príslušnú zmluvu o spracovaní údajov na objednávku. Viac informácií o dodržiavaní ochrany osobných údajov v službe Google Analytics nájdete tu: https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

Technické opatrenia na zabezpečenie údajov

Vaše údaje chránime počas prenosu medzi vaším prehliadačom a našou webovou stránkou pomocou certifikátu SSL.

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak sa domnievate, že spracovanie vašich údajov porušuje zákon o ochrane údajov alebo že vaše práva na ochranu údajov boli inak porušené, formou sťažnosti na to môžete upozorniť dozorný orgán.

Kontaktná adresa dozorného orgánu:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
www.dataprotection.gov.sk
+421 2 3231 3220

Uplatňovanie vašich práv v súvislosti s ochranou údajov

Môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť, ak máte otázky týkajúce sa našich opatrení na ochranu údajov alebo si želáte, aby bol váš profil a všetky údaje, ktoré sa o vás uložili, vymazané alebo opravené. Máte tiež právo na bezplatné informácie o vašich uložených údajoch a aj právo na obmedzenie, prenos vašich údajov a na ich odvolanie alebo namietanie.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov, neváhajte nás kontaktovať. Stačí nám poslať e-mail na adresu office@nirotech.sk alebo napísať na adresu NIROTECH s.r.o., Pod Kaštieľom 1376, 95 135 Veľké Zálužie, Slovensko.

Keďže stále vyvíjame svoje služby a zavádzame nové technológie, spoločnosť Nirotech, s. r. o., si vyhradzuje právo priebežne aktualizovať tieto zásady ochrany osobných údajov. Preto vám odporúčame, aby ste sa k nim z času na čas vrátili a prečítali si ich v časti Zásady ochrany osobných údajov.