Odtlačok

Tvorca a vlastník webovej stránky:

NIROTECH s.r.o.
Pod Kastiel’om 1376
95 135 Ve’lke Zaluzie
Slovensko

office@nirotech.sk

UID SK2020149208
IČO 36543918
DUNS 521760749

Vlastnícke práva:

Všetky texty a grafika na tejto webovej stránke: © Nirotech s.r.o. alebo držitelia autorských práv.

Obsah vytvorený prevádzkovateľmi týchto stránok podlieha autorským právam. Rozmnožovanie, spracovanie, šírenie a akýkoľvek druh využívania mimo rámca autorských práv vyžaduje písomný súhlas autora. Sťahovanie a kopírovanie tejto stránky je povolené len na osobné, nekomerčné použitie. Pokiaľ obsah na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, rešpektujú sa autorské práva tretích strán. Predovšetkým sa tak označuje obsah tretích strán. Ak sa napriek tomu dozviete o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Ak sa dozvieme o akomkoľvek porušení, takýto obsah okamžite odstránime.

Externé odkazy:

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prevziať zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. V čase prepojenia boli prepojené stránky skontrolované z hľadiska možného porušenia právnych predpisov. Nezákonný obsah nebol v čase prepojenia rozpoznateľný. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránok však nie je primeraná bez konkrétnych náznakov porušenia zákona. Ak sa dozvieme o akomkoľvek porušení zákona, takéto odkazy okamžite odstránime.