Údaje o spoločnosti Nirotech

Pre koho vyrábame

Uhoľný a oceliarsky priemysel | Ťažký priemysel, kovopriemysel

Železiarsky a oceliarsky priemysel
Strojárstvo
Automobilový priemysel

Priemysel spotrebného tovaru | Ľahký priemysel

Potravinársky priemysel
Textilný priemysel

Recyklačný a odpadový priemysel

Chemický priemysel

Priemysel minerálnych olejov
Farmaceutický priemysel
Papierenský priemysel
Priemysel umelých hmôt
Sklársky priemysel
Cementárenský priemysel

Zamestnanci83
83
Zvárač31
31
Výroba29
29
Kancelária14
14
Iné9
9
1
Zamestnanci
1
Zvárač
1
Výroba
1
Kancelária
1
Iné